Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej wraz z instalacjami c.o., wod.-kan. oraz elektryczną na działce nr ewid. 9972/12, obręb i jednostka ewidencyjna 121502_1.0001 Sucha Beskidzka- III

» Notice description

1. Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej wraz z instalacjami c.o., wod.-kan. oraz elektryczną na działce nr ewid. 9972/12, obręb i jednostka ewidencyjna 121502_1.0001 Sucha Beskidzka 2. Szczegółowy zakres robót znajduję się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. 3. Przedmiar robót w/w prac stanowi Załącznik Nr I do siwz i stanowi integralną jej część. 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowego zadania stanowi Załącznik Nr II do niniejszej specyfikacji i stanowi integralną jej część. 5. Dokumentacja projektowa (w tym projekt) stanowi załącznik nr III do siwz i stanowi integralną jej część
pozostałe informacje w siwz

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Kościelna 5 b
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Dismantling services

» Buyer data

Powiat Suski
ul. Kościelna 5 b
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in