Budowa grobów na Cmentarzu Komunalnym w Lubartowie

» Notice description

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na budowie grobów z gotowych elementów żelbetowych prefabrykowanych oraz płyt betonowych, na Cmentarzu Komunalnym w Lubartowie przy ul. Gazowej:
1) budowa 31 sztuk grobów jednomiejscowych z elementów prefabrykowanych, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do niniejszego SIWZ stanowiącą integralną część przetargu.
2) budowa 30 sztuk grobów dwumiejscowych z elementów prefabrykowanych, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do niniejszego SIWZ stanowiącą integralną część przetargu.
3) budowa 4 sztuk grobów urnowych z elementów prefabrykowanych, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do niniejszego SIWZ stanowiącą integralną część przetargu.
3.2. Szczegółowy zakres robót określają:
1) dokumentacja techniczna grobów z gotowych elementów prefabrykowanych na terenie Cmentarza Komunalnego w Lubartowie, przy ul. Gazowej dla grobów 1, 2 miejscowych i urnowych;
2) schemat montażu grobów urnowych oraz 1 i 2 miejscowych z gotowych elementów prefabrykowanych na terenie Cmentarza Komunalnego w Lubartowie, przy ul. Gazowej;
3) rysunki konstrukcyjne prefabrykatów;
4) przedmiar/kosztorys grobów 1, 2 miejscowych oraz urnowych z gotowych elementów prefabrykowanych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 11:30


» Location

ul. Parkowa 6
Lubartów 21-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Parkowa 6
Lubartów 21-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in