Wykonywanie całodobowej usługi w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów budowlanych, sportowych, osób i mienia oraz terenu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz w formie zabezpieczenia technicznego, przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2142).

» Notice description

Wykonywanie całodobowej usługi w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów budowlanych, sportowych, osób i mienia oraz terenu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz w formie zabezpieczenia technicznego, przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2142).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.01.2021 | 10:00


» Location

00-968 Warszawa


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in