„Dostawa wyrobów hutniczych- część I- stal zwykła”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę, za wynagrodzeniem wyrobów hutniczych- część I- stali zwykłej zwanej dalej „przedmiotem zamówienia”, której szczegółowy zakres, rodzaj, parametry i ilości zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

W ramach zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do SIWZ dla części I zamówienia o wartości 60% ceny całkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy. Pozostałą ilość przedmiotu zamówienia o wartości 40% ceny całkowitej, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 11:30


» Location

32-020 Wieliczka


» Category assortment

  • Metals

» Buyer data

Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A.
Plac Kingi 1
32-020 Wieliczka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in