Wykonanie dokumentacja projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjno-biurowego wraz z przyłączami do sieci, zagospodarowaniem terenu.

» Notice description

Wykonanie dokumentacja projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku administracyjno-biurowego wraz z przyłączami do sieci, zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę parkingów, chodników, urządzeniem zieleni i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 10:00


» Location

00-968 Warszawa


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in