Usługi w zakresie remontu kapitalnego pieca kremacyjnego TABO nr 1 na Cmentarzu Komunalnym Północnym

» Notice description

Zamówienie dotyczy remontu pieca kremacyjnego TABO nr 1 opalanego olejem opałowym na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14. Piec został wykonany w 1995r. przez firmę TABO Incinerator AB z siedzibą w Uppsali Szwecja i wykonano na nim 17.303 kremacje. W lutym 2004 r. i grudniu 2008 r. wykonano naprawy główne powyższego pieca. Od ostatniej naprawy głównej wykonano 5.711 kremacji.
1. Przedmiotem zamówienia są:
- Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn - CPV 50 53 00 00 - 9.
2. Warunki realizacji zamówienia.
Określa pkt 10 SIWZ.
2.3. Wymagany zakres zamówienia.
Zakres zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ
2.4. Rękojmia i gwarancja.
2.4.1. Okres gwarancji na płyty podłogowe w komorze głównej nie może być krótszy niż 2000 kremacji.
2.4.2. Okres gwarancji na wymurówkę nie może być krótszy niż 4000 kremacji.
2.4.3. Na pozostałe prace należy udzielić rękojmi i gwarancji na okres nie krótszy niż 4 lata

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 12:30


» Location

ul. Powązkowska
Warszawa 01-797
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance of machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
ul. Powązkowska
Warszawa 01-797
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in