Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Brzezińskiej 1A w Rokicinach - Kolonii

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku gminnego przy ul. Brzezińskiej 1A w Rokicinach – Kolonii.
Zakres prac obejmuje:
1) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz dachu,
2) wymianę obróbek blacharskich,
3) ocieplenie ścian piwnicznych poniżej poziomu terenu,
4) likwidację bramy garażowej i zjazdu do garażu,
5) remont kominów ponad dachem,
6) wymianę włazu dachowego,
7) wymianę instalacji odgromowej,
8) wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej ograniczonej obrzeżem betonowym,.
9) wykonanie nowych utwardzeń z kostki brukowej istniejących chodników oraz miejsc postojowych,
10) remont schodów zewnętrznych do lokali mieszkalnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1) Projekt budowlano – wykonawczy – Załącznik nr 7 do SIWZ
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik nr 8 do SIWZ
3) Przedmiar robót – Załącznik nr 9 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Tomaszowska 9
Rokiciny 97-221
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Rokiciny
ul. Tomaszowska 9
Rokiciny 97-221
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in