Usługa okresowego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych w okresie przestoju spalarni odpadów.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest utylizacja odpadów medycznych o kodzie: 18 01 03* oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych innych niż niebezpieczne o kodzie: 18 01 04, z siedziby ZUO Sp. z o.o., ul. Hutniczej 8, Katowice w okresach postoju instalacji do termicznego przetwarzania odpadów. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.01.2021 | 13:00


» Location

Hutnicza 8
Katowice 40-241
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
Hutnicza 8
Katowice 40-241
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in