Wymiana barier ochronnych na obiektach inżynierskich zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu nr:O.KA.Z-2.408/1.121.2020.GB z dnia 05.05.2020r. w ciągu drogi ekspresowej S86 w Katowicach, w km 22+256, km 22+519 i km 22+962.

» Notice description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wymianę tj. demontaż istniejących barier ochronnych oraz montaż w ich miejsce barieroporęczy na obiektach inżynierskich zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu nr: O.KA.Z-2.408/1.121.2020.GB z dnia 05.05.2020r. w ciągu drogi ekspresowej S86 w Katowicach, w km 22+256, km 22+519 i km 22+962

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 09:30


» Location

ul. Myśliwska 5
Katowice 40-017
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
Katowice 40-017
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in