Budowa oświetlenia drogowego w m. Wolsztyn przy ul. Doktora Kocha

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w m. Wolsztyn przy ul. Doktora Kocha.
Zakres zamówienia uwzględnia m.in.:
- obsługę geodezyjną (wytyczenie + inwentaryzacja powykonawcza - 4 kpl. map + wersja elektroniczna);
- roboty ziemne, w tym kopanie rowów pod linie kablowe;
- układanie kabli;
- zasypanie rowów wraz z zagęszczeniem gruntu;
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych;
- montaż wysięgników;
- montaż opraw oświetleniowych typu LED;
- wykonanie przecisków mechanicznych;
- układanie rur osłonowych;
- rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodników;
- wykonanie pomiarów i sprawdzeń;
- montaż szafki sterująco-rozdzielczej oświetlenia drogowego z wyposażeniem i infrastruktury towarzyszącej.

Zamawiający informuje, iż inwestycja będzie realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Wolsztyńskiego – decyzja nr 480/2018 z dnia 27.06.2018 r., sprawa nr AB.6740.405.2018.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 10:00


» Location

Rynek 1
Wolsztyn 64-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Wolsztyn
Rynek 1
Wolsztyn 64-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in