ŚWIADCZENIE USŁUG REKREACYJNO-SPORTOWYCH DLA PODCHORĄŻYCH AWL

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rekreacyjno-sportowych w obiektach rekreacyjno-sportowych dla podchorążych Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, w ramach abonamentu udostępnionego przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązuje się zapewnienia nielimitowanego dostępu do minimum 3000 placówek rekreacyjno-sportowych na terenie Polski oraz minimum po 100 placówek na terenie Wrocławia oraz Łodzi. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu wykaz placówek, o których mowa powyżej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Czajkowskiego 109
Wrocław 51-147
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Instruments
  • Sport
  • Tourism
  • Toys
  • Culture and arts

» Buyer data

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109
Wrocław 51-147
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in