Analiza ex-ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest analiza ex-ante instrumentów finansowych dla województwa świętokrzyskiego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027.
2. Głównym celem badania jest dokonanie oceny możliwego zakresu zastosowania i sposobu wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027 wraz z oszacowaniem luki finansowej.
3. W ramach badania opracowane zostaną następujące produkty:
a) Raport metodologiczny (obejmujący I i II etap badania).
b) Raport cząstkowy (dotyczący I etapu badania) oraz raport końcowy.
c) Prezentacje multimedialne (dotyczące I i II etapu badania).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 11:00


» Location

al. IX Wieków Kielc 3
Kielce 25-516
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance

» Buyer data

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
Kielce 25-516
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in