Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stary Sącz

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stary Sącz w zakresie i na zasadach określony w niniejszej SIWZ.
2. Zamówienie podzielone została na trzy poniżej opisane części:
CZĘŚĆ 1: Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego wraz z infrastrukturą sprzętową.
CZĘŚĆ 2: Opracowanie dokumentacji SZBI.
CZĘŚĆ 3: Rozbudowa sprzętu informatycznego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:30


» Location

ul. Stefana Batorego 25
Stary Sącz 33-340
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Gmina Stary Sącz
ul. Stefana Batorego 25
Stary Sącz 33-340
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in