Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Turobów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na „Budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Turobów”. Inwestycja zlokalizowana w miejscowości Turobów na dz. o nr ew. 158, gmina Czerniewice. W ramach inwestycji projektuje się budowę nowego budynku stacji, nowego odstojnika wód popłucznych. Ponadto projektuje się budowę dwóch fundamentów pod zbiorniki retencyjne pojemności o 150m3 każdy wraz z ich montażem, modernizację istniejącej studni głębinowej, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z szambem poj. 1500l, kanalizacji sanitarnej do neutralizatora poj. 2000l, kanalizacji wód popłucznych, wewnętrznych sieci wodociągowych na terenie działki, modernizacji istniejącego zbiornika chłonnego oraz budowę nowego ogrodzenia systemowego panelowego wysokości 1,75m od poziomu terenu. Projektuje się również zmianę lokalizacji zjazdu z działki na drogę powiatową zmianę lokalizacji WLZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jak i przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Mazowiecka 42
Czerniewice 97-216
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Czerniewice
ul. Mazowiecka 42
Czerniewice 97-216
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in