Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz".

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz".
Zakres zamówienia obejmuje:
a) wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, dla realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz” zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, umowie i tabeli wyceny etapów umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania (Etap I, II, III, IV);
b) opracowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i/lub przygotowanie zmian w dokumentacji projektowej (Etap V);
c) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji oraz rękojmi/gwarancji (Etap VI).


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.01.2021 | 09:30


» Location

ul. Myśliwska 5
Katowice 40-017
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
Katowice 40-017
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in