Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uwr

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki UWr. Zamówienie obejmuje dostawę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący zał. Nr 5 SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Joliot - Curie 15
Wrocław 50-383
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Joliot - Curie 15
Wrocław 50-383
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.