Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Tarnowskich Górach: Część I - ul. Księcia Jana Opolskiego 1-9 Część II - ul. Księcia Jana Opolskiego 2-10 Część III – ul. Bytomska 5a, 5b, 5c

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Tarnowskich Górach:
Część I - ul. Księcia Jana Opolskiego 1-9
Część II - ul. Księcia Jana Opolskiego 2-10
Część III – ul. Bytomska 5a, 5b, 5c

CZĘŚĆ I — Termomodernizacja budynku znajdującego się przy ul. Księcia Jana Opolskiego 1-9 w Tarnowskich Górach
Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji zamówienia zostały opisane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w przedmiarach robót, w audycie energetycznym oraz we wzorze umowy.

CZĘŚĆ II — Termomodernizacja budynku znajdującego się przy ul. Księcia Jana Opolskiego 2-10 w Tarnowskich Górach
Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji zamówienia zostały opisane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w przedmiarach robót, w audycie energetycznym oraz we wzorze umowy.

CZĘŚĆ III — Termomodernizacja budynku znajdującego się przy ul. Bytomskiej 5a, 5b, 5c w Tarnowskich Górach
Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji zamówienia zostały opisane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w przedmiarach robót, w audycie energetycznym oraz we wzorze umowy. Współczynniki dla materiałów izolacyjnych, okien oraz drzwi należy przyjąć zgodnie z audytem energetycznym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.01.2021 | 12:15


» Location

ul. Towarowa 1
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1
Tarnowskie Góry 42-600
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in