Wykonanie przeglądów okresowych, przeprowadzenie konserwacji i usunięcie nieprawidłowości w pracy urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych zamontowanych w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie 1
Wykonywanie przeglądów okresowych, kontroli szczelności, przeprowadzenie konserwacji urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych zamontowanych w obiektach Uniwersytetu w Białymstoku.
Zadanie 2
Wykonywanie przeglądów okresowych oraz przeprowadzenie konserwacji central wentylacyjnych firmy Swegon zamontowanych w budynku Wydziału Biologii przy ul. Ciołkowskiego 1J.
Zadanie 3
Wykonywanie przeglądów okresowych, kontroli szczelności oraz przeprowadzenie konserwacji urządzeń klimatyzacji precyzyjnej firmy Liebert zamontowanych w budynku Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki przy ul. Ciołkowskiego 1M oraz budynku Wydziału Fizyki przy ul. Ciołkowskiego 1L.
Zadanie 4
Wykonywanie przeglądów okresowych, kontroli szczelności, badania zaworów bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie konserwacji agregatów wody lodowej firmy Carrier zamontowanych w budynkach kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul Ciołkowskiego.
Zadanie 5
Wykonywanie przeglądów okresowych, kontroli szczelności oraz przeprowadzanie konserwacji agregatów chłodniczych firmy Danfoss i firmy Arkton zamontowanych w budynku Wydziału Biologii i budynku Wydziału Chemii Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego.
Zadanie 6
Wykonywanie przeglądów okresowych oraz przeprowadzenie konserwacji central wentylacyjnych VTS zamontowanych w obiektach kampusu Uniwersytetu w Białymstoku.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1.1 (zadanie 1), 1.2 (zadanie 2), 1.3 (zadanie 3), 1.4 (zadanie 4), 1.5 (zadanie 5), 1.6 (zadanie 6) do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w obiektach Zamawiającego, wskazanych w ww. załącznikach.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.01.2021 | 09:30


» Location

Świerkowa 20B
Białystok 15-328
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Uniwersytet w Białymstoku
Świerkowa 20B
Białystok 15-328
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in