Dostawa zestawu komponentów PRM i TL

» Notice description

"Dostawa zestawu komponentów PRM i TL" . Przedmiot zamówienia obejmuje 3 części, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

Wojska Polskiego 57
Celestynów 05-430
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów
Wojska Polskiego 57
Celestynów 05-430
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in