Dostawa sprzętu komputerowego

» Notice description

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego – wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna) do SIWZ i obejmuje:
1. dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
2. instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej),
3. udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt,
4. przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w Specyfikacji technicznej),
5. przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 08:30


» Location

ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.