Dostawy: odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania badań immunohematologicznych

» Notice description

Dostawy: odczynników i materiałów eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania badań immunohematologicznych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 Pakiety. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach Nr 1-2 określa Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, wymagane parametry przedmiotu zamówienia określono w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Szpitalna 13
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
ul. Szpitalna 13
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in