ODBIERANIE ODADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA RADZYŃ PODLASKI

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy;
2) zorganizowanie, wyposażenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Radzyń Podlaski, w tym Punktu Wymiany Rzeczy Używanych;
3) transport odebranych odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych w PSZOK do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Adamki Sp. z o.o. zwaną dalej Instalacją Komunalną oraz instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Warszawska 32
Radzyń Podlaski 21-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Miasto Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
Radzyń Podlaski 21-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in