Budowa świetlicy wiejskiej w m. Piaski Brzóstowskie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa świetlicy wiejskiej w m. Piaski Brzóstowskie wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o. energii elektrycznej i gazu, rozbiórką budynku gospodarczego i zbiornika na nieczystości ciekłe z przykanalikiem, budową przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej i zagospodarowaniem terenu na działce nr 149 w miejscowości Piaski Brzóstowskie.
2. Budynek użyteczności publicznej zaprojektowano jako obiekt wolnostojący, nie podpiwniczony, parterowy, z nieużytkowym poddaszem. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty blacho dachówką. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Dane ogólne budynku:
- powierzchnia zabudowy: 226,97m2,
- powierzchnia użytkowa 187,36m2,
- kubatura 1164,76m3,
- szerokość i długość 14,13x15,38m,
- wysokość od terenu do kalenicy 7,24m,
- ilość kondygnacji:1.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót, specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych i specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 12:00


» Location

Ul. Ostrowiecka 40
Ćmielów 27-440
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Ćmielów
Ul. Ostrowiecka 40
Ćmielów 27-440
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in