Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Szkoły Podstawowej nr. 1 w Raciborzu.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych wraz z transportem do siedziby Szkoły Podstawowej nr. 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich, ul. Cecylii 30, 47-400 Racibórz.

Zakres dostawy produktów żywnościowych obejmuje dostawy:

1). Świeżych warzyw i owoców.
2). Wyrobów piekarniczych.
3). Mrożonych artykułów spożywczych.
4). Świeżych wyrobów garmażeryjnych.
5). Świeżych jaj kurzych.
6). Artykułów spożywczych sypkich, koncentratów i przypraw.
7). Świeżego mięsa i wędlin.
8). Świeżego drobiu.
9). Mleka i produktów mleczarskich.
10). Ryb mrożonych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części;

Część 1 – Dostawa świeżych warzyw i owoców.
Część 2 – Dostawa wyrobów piekarniczych.
Część 3 – Dostawa mrożonych artykułów spożywczych.
Część 4 – Dostawa świeżych wyrobów garmażeryjnych.
Część 5 – Dostawa świeżych jaj kurzych.
Część 6 – Dostawa artykułów spożywczych sypkich, koncentratów i przypraw.
Część 7 – Dostawa świeżego mięsa i wędlin.
Część 8 – Dostawa świeżego drobiu.
Część 9 – Dostawa mleka i produktów mleczarskich.
Część 10 – Dostawa ryb mrożonych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F,1G, 1H, 1I, 1J, (Formularze ofertowe) do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 11:30


» Location

ul. Cecylii 30
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu
ul. Cecylii 30
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in