Budowa wjazdu technologicznego dla służb OOW Rozewie – wejście nr 34 Kuźnica

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) budowa wjazdu technologicznego dla służb OOW Rozewie – wejście nr 34 Kuźnica,
b) opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do podziału nieruchomości (wydzielenie pod wjazd).
2. Teren inwestycji znajduje się w województwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Jastarnia, w miejscowości Kuźnica. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie działek nr 250/2, 248/1 obręb Kuźnica, na wejściu na plażę nr 34.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Załącznik nr 4 do SIWZ oraz w załącznikach: 4.1. – Projekt budowlany, 4.2. – Projekt wykonawczy, 4.3. – Specyfikacja Techniczna, 4.3.-4.4. – Decyzje.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia 81-338
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia 81-338
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in