Zakup oraz dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Rypin

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup oraz dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Rypin”

CZĘŚĆ 1. Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%).
1. Dostawa 3 595 Mg mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%) z dowozem transportem samochodowym wykonawcy na drogi gminne na terenie gminy Rypin z przeznaczeniem do remontów nawierzchni (poniższa tabela przedstawia szacunkowe zapotrzebowanie danego sołectwa). Zamawiana mieszanka powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13242 Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczanej mieszanki należy dołączyć świadectwo jakości.
Wykonawca musi posiadać wdrożony w swoim zakładzie system zakładowej kontroli produkcji (należy wraz z ofertą przedstawić dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu).
Dostarczony towar bez zanieczyszczeń organicznych.
CZĘŚĆ 2. Mieszanka kruszywa łamanego i naturalnego (4-31,5 mm)/(31,5-63,0 mm)/(0-31,5mm) w stosunku (30%/30%/40%)
1. Dostawa 945 Mg mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (4-31,5 mm)/(31,5-63,0 mm)/(0-31,5mm) w stosunku (30%/30%/40%) z dowozem transportem samochodowym wykonawcy na drogi gminne na terenie gminy Rypin z przeznaczeniem do remontów nawierzchni (poniższa tabela przedstawia szacunkowe zapotrzebowanie danego sołectwa). Zamawiana mieszanka powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13242 Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczanej mieszanki należy dołączyć świadectwo jakości.
Wykonawca musi posiadać wdrożony w swoim zakładzie system zakładowej kontroli produkcji (należy wraz z ofertą przedstawić dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu).
Dostarczony towar bez zanieczyszczeń organicznych.
CZĘŚĆ 3. Pospółka
1. Dostawa 200 Mg pospółki (0-32 mm) bez zanieczyszczeń organicznych. Dopuszczalna ilość części gliniastych do 10 %. Zamawiana pospółka powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13242, z dowozem transportem samochodowym wykonawcy na drogi gminne na terenie gminy Rypin z przeznaczeniem do remontów nawierzchni. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczanej pospółki należy dołączyć świadectwo jakości.
CPV 14.21.20.00-0 granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo.

CZĘŚĆ 4. Piasek suchosiany
1. Dostawa 300 Mg piasku suchosianego (0,00-4,00 mm) z przeznaczeniem do budowy chodników na terenie gminy Rypin transportem samochodowym Wykonawcy. Zamawiany piasek powinien spełniać wymogi normy PN-EN 13242. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczonego piasku należy dołączyć świadectwo jakości.
CPV 14.21.10.00-3 piasek

CZĘŚĆ 5. Żwir
1. Dostawa 200 Mg żwiru płukanego (0,0-2,0mm) z przeznaczeniem do budowy chodników na terenie gminy Rypin transportem samochodowym Wykonawcy. Zamawiany piasek powinien spełniać wymogi normy PN-EN 13242. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczonego żwiru należy dołączyć świadectwo jakości.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Lipnowska 4
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Stone

» Buyer data

Gmina Rypin
ul. Lipnowska 4
Rypin 87-500
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in