Publikowanie kolumn informacyjnych Dzielnic XIV-XVIII w prasie lokalnej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest publikowanie kolumn informacyjnych Dzielnic XIV-XVIII (tzw. Dzielnic nowohuckich) w gazecie lokalnej (dzienniku lub tygodniku), ukazującej się na terenie ww. Dzielnic o rozprowadzanym na terenie Dzielnic XIV-XVIII nakładzie nie mniejszym niż 3 500 egzemplarzy. Zamawiający nie dopuszcza publikacji kolumn informacyjnych na łamach gazet o charakterze stricte reklamowo-ogłoszeniowym.
2. Kolumny będą ukazywać się z częstotliwością wskazaną odpowiednio dla danej Dzielnicy w załączniku do wzoru umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem stanowiący załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej w ogłoszeniu "specyfikacją".

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 09:00


» Location

plac Wszystkich Świętych 3-4
Kraków 31-004
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Oddział Zamówień Publicznych
plac Wszystkich Świętych 3-4
Kraków 31-004
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in