Kielce. Budowa infrastruktury teleinformatycznej – wykonanie robót budowlanych.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci strukturalnej oraz dowiązania światłowodowego w oparciu o dokumentację projektowo – kosztorysową: projekt budowlany i projekty wykonawcze, przedmiar robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres robót opisano w ww. dokumentach. Zadania dla Wykonawców, których nie zawiera dokumentacja projektowa, opisano
w załączniku nr 7 do SIWZ pod nazwą: ”Opis przedmiotu zamówienia”.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 11:00


» Location

Żwirki i Wigury 9/13
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Żwirki i Wigury 9/13
Warszawa 00-909
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in