Zadanie nr 3 - Wymiana sieci w.p. od komory kier. W1-W2 (Stalmacha 8) - komora Powstańców Targowisko Zadanie nr 4 - Wymiana sieci w.p. od W. Polskiego 3 do E.Leclerc

» Notice description

2.1. Zaprojektowanie przebudowy sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków, armaturą sekcyjną i odcinającą, z systemem alarmowym i strukturą teletransmisji danych (wraz z pozyskaniem map do celów projektowych) dla każdego z zadań osobno.
2.2. Przebudowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków, z armaturą sekcyjną i odcinającą, z systemem alarmowym oraz strukturą teletransmisji zgodnie z zatwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego projektem.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiących załączniki nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Pawła Stalmacha 18
Kędzierzyn-Koźle 47-220
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Pawła Stalmacha 18
Kędzierzyn-Koźle 47-220
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in