Bieżące utrzymanie i naprawy obiektów inżynierskich będących w zarządzaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu robót utrzymaniowych i robót naprawczych na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich zarządzanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Specyfikacjami Technicznymi, przedmiarem robót

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.01.2021 | 09:30


» Location

Jakubowice 75
Proszowice 32-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach
Jakubowice 75
Proszowice 32-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in