Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Stworzenie nowoczesnego centrum edukacji w budynku Muzeum Ziemi Wiśnickiej poprzez wdrożenie projektu – Moja Wiśnicka Rodzina”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Stworzenie nowoczesnego centrum edukacji w budynku Muzeum Ziemi Wiśnickiej poprzez wdrożenie projektu – Moja Wiśnicka Rodzina” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj.
Zadanie realizowane w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia bez ograniczeń w specjalnościach:
a) architektonicznej,
b) konstrukcyjno – budowlanej,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3. Zamówienie przewiduje pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w ramach sporządzania dokumentacji projektowej, wykonywania robót budowlanych, uruchomienia wyposażenia obejmujących budowę Muzeum Ziemi Wiśnickiej.
4. Szczegółowy zakres robót budowlanych nad którymi będzie sprawowany nadzór – określa program funkcjonalno – użytkowy , audyt energetyczny, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, umowa na roboty budowlane.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 11:00


» Location

ul. Rynek 38
Nowy Wiśnicz 32-720
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Nowy Wiśnicz
ul. Rynek 38
Nowy Wiśnicz 32-720
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in