Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku chłodni dla odpadów szpitalnych wraz z rozbiórką dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku chłodni dla odpadów szpitalnych wraz z rozbiórką istniejącej chłodni dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej.
W zakres prac wchodzi;
- rozebranie istniejącego budynku chłodni wraz z fundamentem;
- wymiana gruntu od poziomu przemarzania do poziomu spodu projektowanej płyty fundamentowej;
- wykonanie drenażu wokoło budynku;
- wykonanie płyty fundamentowej;
- wykonanie i montaż konstrukcji stalowej obiektu;
- wykonanie ścian działowych, zewnętrznych oraz dachu z płyt wielowarstwowych;
- prace wykończeniowe wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu;
- montaż urządzeń wewnątrz obiektu;
- wykonanie nowej opaski z bruku wokoło budynku;
- pozostałe prace zgodnie z projektem ;
Roboty budowlane obejmują: roboty ziemne związane z wykonaniem fundamentów, roboty betonowe, izolacyjne
fundamentów, montażowe, wykończeniowe.
W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie prac instalacyjnych:
- instalacja, zimnej, cieplej wody użytkowej;
- instalacja kanalizacji sanitarnej;
- instalacja ogrzewania;
- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji chłodzenia;
- instalacje elektryczne;

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.02.2021 | 10:00


» Location

ul. Wyzwolenia 18
Bielsko - Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
ul. Wyzwolenia 18
Bielsko - Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in