dostawa produktów leczniczych

» Notice description

dostawa produktów leczniczych zgodnie z wyszczególnieniem w pakietach ne 1-10

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 10:00


» Location

Al. Kraśnicka 100
Lublin 20-718
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Kraśnicka 100
Lublin 20-718
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in