Świadczenie usług pralniczych

» Notice description

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
98.31.00.00-9 - usługi prania i czyszczenia na sucho
98.31.10.00-6 - usługi odbierania prania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pralniczych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Odbiór brudnej bielizny do prania i dostawa czystego asortymentu poprzez wyznaczone przez Zamawiającego punkty zdawczo –odbiorcze w „Uzdrowisko Świnoujście S.A.
2. Dezynfekcję,
3. Pranie,
4. Suszenie,
5. Maglowanie,
6. Składanie,
7. Pakowanie,
8. Krochmalenie,
9. Drobne usługi krawieckie,

Zakres asortymentowy obejmuje w szczególności:
1. Bielizna pościelowa ( poszwy, poszewki, prześcieradła)
2. Ręczniki
3. Firany, zasłony
4. Dywaniki łazienkowe
5. Koce, kołdry, poduszki
6. Szlafroki
7. Narzuty na łóżko
8. Serwetki, obrusy, bieżniki
9. Falbany do obrusów
10. Ścierki
11. Pokrowce
12. Inne

2. Ogólna waga tekstyliów przeznaczonych do prania w okresie 12 miesięcy wynosi około 57 000 kg.
3. Podana waga tekstyliów stanowi jedynie wartość szacunkową. Faktyczna ilość kg i zakres usługi wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego, zgodnie z bieżącymi dowodami przyjęcia/wydania. Podana waga szacunkowa nie jest podstawą do żądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości usług podanych w SIWZ. Zapotrzebowanie na usługi pralnicze może ulec zmianie w przypadku zmiany ilości gości hotelowych, w tym komercyjnych i kuracyjnych ze skierowaniem z NFZ. Wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione będzie od ilości faktycznie zrealizowanych usług. Organizacja świadczenia usług
1) Wykonawca będzie odbierać brudny asortyment Zamawiającego celem zrealizowania usługi prania i dostawy trzy razy w tygodniu.
2) Liczenie odbieranej bielizny powinno być wykonywane przez Wykonawcę
w uzgodnieniu z pracownikiem Zamawiającego.
3) Przyjmowanie brudnej bielizny do prania oraz przyjmowanie czystej bielizny z pralni odbywać się będzie na podstawie dowodu przyjęcia/wydania, który określać będzie wagę zdawanej bielizny, asortyment i ilość sztuk z uwzględnieniem obiektu Uzdrowisko Świnoujście S.A.
4) Koszty zaopatrzenia Zamawiającego w dokumenty dowodu przyjęcia/ wydania obciążają Wykonawcę.
5) Koszty zakupów środków piorących i preparatów dezynfekujących obciążają Wykonawcę.
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany asortyment od momentu odbioru
do momentu zwrotu pracownikowi Zamawiającego.
7) Wykonawca winien wykazać dbałość, by oddawana bielizna nie była zamieniana i nie trafiała do innych jednostek, na rzecz której Wykonawca świadczy usługi pralnicze.
8) Usługi pralnicze świadczone będą w obiekcie pralniczym, zapewniającym zachowanie bariery higienicznej tj. wyeliminowanie kontaktu bielizny czystej z brudną oraz kontaktu pracowników z tych dwóch stref.
9) Technologia prania winna spełniać warunki pełnej dezynfekcji chemiczno-termicznej. Środki piorące musza posiadać atesty PZH oraz Instytutu Matki i Dziecka w odniesieniu do bielizny szpitalnej z uwzględnieniem działań na wirusy, bakterie, prątki gruźlicy i grzyby. Proces technologiczny dostosowany będzie do rodzaju tkaniny, nie będzie osłabiał włókna, pozostawiał plam i zabarwień oraz przyczyniał się do przedwczesnego zużycia i kurczenia się rzeczy poddawanych zabiegom pralniczym.
10) Technologia prania winna być właściwa dla rodzaju zabrudzeń, i gatunku pranego asortymentu i zapewnić uzyskanie najlepszej możliwej jakości oraz optymalnych walorów estetyczno użytkowych.
11) Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania środków do prania dezynfekującego pełnym spektrum działania na drobnoustroje. Wykonawca załączy do oferty karty charakterystyk używanych środków chemicznych, stosowanych w procesie prania i dezynfekcji wraz z informacjami dotyczącymi składu chemicznego spektrum wraz z atestami.
12) Wykonawca zobowiązany będzie do posegregowania czystego asortymentu
i zapakowania w worki foliowe z uwzględnieniem danego obiektu spółki „Uzdrowisko Świnoujście” S.A.
13) Asortyment musi być dostarczony w ilości zgodnej z dowodem przyjęcia/wydania sporządzonym w chwili przyjęcia do prania.
14) Wykonawca zapewnia transport asortymentu czystego i brudnego między pralnią Wykonawcy a obiektami Zamawiającego.
15) Koszt i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.
16) Transport musi być świadczony wyłącznie środkami transportowymi przystosowanymi do tego rodzaju usług z zachowaniem wymogów sanitarnych ( podział bielizna brudna i czysta)
17) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu na każde wezwanie książkę dezynfekcji stosowanych środków transportu, w którym przewożony jest asortyment.
18) Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie realizacji umowy
do kontrolowania świadczonych usług pralniczych.
19) W trakcie realizacji umowy Zamawiający będzie przekazywał na bieżąco dyspozycje dotyczące zakresu wykonania drobnych usług krawieckich.
20) W przypadku stwierdzenia przy odbiorze czystej bielizny braków asortymentowych Wykonawca zobowiązany jest w terminie 48 godz. dostarczyć brakującą bieliznę.
W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia reklamacji i załatwienia jej na swój koszt niezwłocznie. Za nienależyte wykonanie usługi uważa się taką bieliznę, która jest m.in.: niedoprana, nieodplamiona, poplamiona, pofarbowana, odbarwiona, sfilcowana, uszkodzona, podarta, niewymaglowana lub niewyprasowana. Każdorazowo na okoliczność stwierdzenia nienależytego wykonania usługi sporządzony zostanie protokół.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Nowowiejskiego 2
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Laundry washing and dry-cleaning

» Buyer data

"Uzdrowisko Świnoujście" S.A.
ul. Nowowiejskiego 2
Świnoujście 72-600
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in