Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm). Świadczenie usług pocztowych na potrzeby tutejszego Urzędu odbywać się będzie na zasadach określonych w:
a) ustawie z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.);
b) ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) regulujący tryb doręczania pism nadawanych w postępowaniu administracyjnym;
c) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz. 800 z późn. zm.) regulujący tryb doręczania pism nadawczych w trybie Ordynacji podatkowej;
d) ustawie z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1360
z późn. zm.);
e) ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.);
f) rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010r. (Dz.U. z 2015r. poz.1222 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych
w postępowaniu cywilnym;
g) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U. z 2019r. poz. 474);
h) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2013r. poz. 545);
i) regulaminie wewnętrznym Wykonawcy, wydanym na podstawie art. 21 Prawa pocztowego, który nie jest on sprzeczny z ustawą Prawo pocztowe.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Czarnieckiego 9
Poznań 61-538
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Post and courier services

» Buyer data

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Czarnieckiego 9
Poznań 61-538
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in