Budowa wewnątrzzakładowej sieci wodociągowej p.poż. wraz z zasileniem energetycznym na terenie RZGO w Słajsinie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnątrzzakładowej sieci p.poż. na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, dz. nr: 66/10 i 66/2 obr. Słajsino, gm. Nowogard, powiat goleniowski, woj. zachodniopomorskie.
W zakres inwestycji wchodzi budowa:
-wewnątrzzakładowej sieci wodociągowej wraz z hydrantami p.poż. i zbiornikiem p.poż wyposażonym w pompy zatapialne,
-urządzenia budowlanego w postaci kanalizacji grawitacyjnej pełniącej funkcję przelewu awaryjnego,
- instalacji elektrycznej zasilającej zewnętrznej 0,4 kV.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania stawiane wykonawcy oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwolenie na budowę oraz projekt umowy stanowiące załączniki do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.01.2021 | 10:00


» Location

Plac Wolności 5
Nowogard 72-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Celowy Związek Gmin R-XXI
Plac Wolności 5
Nowogard 72-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in