„Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt.: „Wykonanie projektu odwodnienia rejonu tzw. „Trójkąta Radoszowskiego" w Rudzie Śląskiej, obejmującego: budowę pompowni oraz zbiornika retencyjnego wraz z naprawą kolektora odprowadzającego wodę z ul. Jana i regulację istniejących rowów odwadniających” w ramach usuwania szkód związanych z eksploatacją górniczą KW S.A. O/KWK „Halemba-Wirek” Ruch Wirek w Rudzie Śląskiej" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu – Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.

» Notice description

„Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt.: „Wykonanie projektu odwodnienia rejonu tzw. „Trójkąta Radoszowskiego" w Rudzie Śląskiej, obejmującego: budowę pompowni oraz zbiornika retencyjnego wraz z naprawą kolektora odprowadzającego wodę z ul. Jana i regulację istniejących rowów odwadniających” w ramach usuwania szkód związanych z eksploatacją górniczą KW S.A. O/KWK „Halemba-Wirek” Ruch Wirek w Rudzie Śląskiej".

2. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:
1) Etap I – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
2) Etap II – Pełnienie nadzoru autorskiego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 08:00


» Location

Strzelców Bytomskich 207
Bytom 41-914
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical documentation
  • Consultancy

» Buyer data

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Strzelców Bytomskich 207
Bytom 41-914
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in