Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic na terenie południowym w granicy administracyjnej miasta Radomia w 2021 roku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic na terenie południowym w granicy administracyjnej miasta Radomia w 2021 roku.
Zamówienie obejmuje:
- renowację nawierzchni trawiastych - 500 m2,
- jednorazowe prace pielęgnacyjne i porządkowe po okresie zimowym - 9959 m2,
- pielenie skupin krzewów - 40000 m2,
- zabezpieczenie zieleńców przed dewastacją - 40 szt.,
- cięcia formujące krzewów i żywopłotów - 30000 m2,
- konserwację ekranów akustycznych typu „ZIELONY” - 8000 m2.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.01.2021 | 10:00


» Location

Traugutta 30/30A
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Traugutta 30/30A
Radom 26-600
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in