Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Fizyki UJ w Krakowie.

» Notice description

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Fizyki UJ w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik A do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Gołębia 24
Kraków 31-007
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 24
Kraków 31-007
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in