Przeprowadzenie i udokumentowanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg wojewódzkich w Nidzicy

» Notice description

Przeprowadzenie i udokumentowanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg wojewódzkich w Nidzicy
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie i udokumentowanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego dróg pozamiejskich i miejskich (wykaz dróg w załączeniu) na terenie administrowanym przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn.zm.)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 09:00


» Location

Pstrowskiego 28b
Olsztyn 10-602
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Pstrowskiego 28b
Olsztyn 10-602
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in