DOSTAWA MASECZEK WIELORAZOWYCH MAT/304/B/2020

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa maseczek wielorazowych wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się we wzorze umowy (wraz z jej załącznikami) stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Pretficza 28
Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Textiles and leather

» Buyer data

4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28
Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Raw materials and intermediary products category published on OnePlace in last 10 days.

There are no notices meet the criteria