Sukcesywne dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych do magazynu KWP w Szczecinie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych na potrzeby wydziałów, jednostek policji województwa zachodniopomorskiego, BSWP, CBŚP w Szczecinie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz kalkulacji cenowej stanowi załącznik nr 4 do siwz
3. Dostawy materiałów do utrzymania higieny odbywać się będą wg. Zamówień składanych przez Zamawiającego do magazynu KWP przy ul. Wernyhory 5 i ul. Santockiej 36 od poniedziałku do piątku w godz. 8-14
4. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do siwz.
5. Kody i nazwy dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
33 76 0000-5- papier toaletowy chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.01.2021 | 13:00


» Location

Małopolska 47
Szczecin 70-515
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Personal hygiene products

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji
Małopolska 47
Szczecin 70-515
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from OSH and personal hygiene category published on OnePlace in last 10 days.

There are no notices meet the criteria