Budowa budynku informacji i obsługi turystów wraz z niezbędną infrastrukturą oraz rozbiórka drewnianego budynku usługowego na terenie Ośrodka Edukacji Historyczno - Przyrodniczej „Wilczy Szaniec” Nadleśnictwa Srokowo w Gierłoży

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: Budowa budynku informacji i obsługi turystów wraz z niezbędną infrastrukturą oraz rozbiórka drewnianego budynku usługowego na terenie Ośrodka Edukacji Historyczno - Przyrodniczej „Wilczy Szaniec” Nadleśnictwa Srokowo w Gierłoży gm. Kętrzyn. Budowę budynku informacji i obsługi turystów wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Ośrodka Edukacji Historyczno - Przyrodniczej „Wilczy Szaniec” Nadleśnictwa Srokowo w Gierłoży , należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.01.2021 | 10:00


» Location

ul. Leśna 1
Srokowo 11-420
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Nadleśnictwo Srokowo
ul. Leśna 1
Srokowo 11-420
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in