Dostawa używanego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych przystosowanego do odbioru bioodpadów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (loco Tarnów) używanego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych przystosowanego do odbioru odpadów biodegradowalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton. Pojazd musi być zarejestrowany na terenie RP oraz posiadać aktualne badanie techniczne i ważną polisę OC. Pojazd musi być kompletny, pierwsza rejestracja winna być przeprowadzona na samochód „ciężarowy o przeznaczeniu wywóz śmieci.” Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pojazdu wraz z kompletem dokumentów do siedziby Zamawiającego w Tarnowie przy ul. Okrężnej 11.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Okrężna 11
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Okrężna 11
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in