Remont budynku nr 59 (warsztatowy) w kompleksie wojskowym 0550 Dobre n/Kwisa - etap I

» Notice description

1 Remont budynku nr 59 (warsztatowy) w kompleksie wojskowym 0550 Dobre n/Kwisą – etap I. Zakres robót budowlanych obejmuje remont dachu, remont pomieszczeń części warsztatowej, remont instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan i instalacji elektrycznej. Funkcja obiektu nie zmieni się na skutek planowanego remontu.
Roboty budowlane mają na celu dostosowanie obiektu do wymagań wynikających z obowiązujących warunków technicznych, z przepisów prawa budowlanego, przepisów ochrony środowiska, bhp, ppoż. i innych przepisów szczególnych dotyczących tego typu obiektów.

I. Remont dachu:
- Demontaż instalacji odgromowej, - Demontaż wentylatorów i wywietrzaków dachowych,
- Demontaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich
- Montaż wentylatorów i wywietrzaków dachowych,
- Ułożenie izolacji z płyt styropapy,
- Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- Pokrycie dachu papą termozgrzewalną – dwuwarstwowe,
- Montaż instalacji odgromowej,
- Pomiary instalacji odgromowej,
- Remont ogniomurków od strony dachu.
II. Remont pomieszczeń – I etap:
1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe: - wykucie z muru ościeżnic stalowych, nadproży, wykucie bruzd poziomych w ścianach, - rozebranie ścianek działowych, poszerzenie otworów drzwiowych, - rozebranie wykładziny ściennej z płytek, - rozebranie posadzek z płytek, paneli, - rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych – posadzka betonowa, - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej.
2. Posadzki: - wykopy nieumocnione wewnątrz budynku, - podkłady z ubitych materiałów sypkich - podkłady betonowe, - izolacje przeciwwilgociowe i cieplne, - warstwy wyrównawcze, wyrównujące i wygładzające, - posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – wybrane pomieszczenia, - posadzki płytkowe – wybrane pomieszczenia, - posadzki betonowe – wykończenie posadzki posypka utwardzona z impregnatem krzemianowym.
3. Stolarka i ślusarka: - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, - założenie okuć drzwiowych.
4. Ścianki, tynki, wykończenie ścian i sufitów: - zamurowanie otworów w ścianach wewnętrznych, - ścianki działowe z płytek piano lub gazobetonowych, - ułożenie nadproży, - tynki cienkowarstwowe na ścianach, - wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach i sufitach, - przygotowanie do malowania – gruntowanie ścian i sufitów, - wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego mozaikowego – lamperia, - dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów, - licowanie ścian płytkami na klej – przygotowanie podłoża, - licowanie ścian płytkami na klej – wybrane pomieszczenia, - wykonanie sufitów podwieszanych – wybrane pomieszczenia, - wykonanie ścianek działowych systemowych – kabiny WC, natryski.
III. Remont instalacji elektrycznej:
1. Demontaż starej instalacji elektrycznej (tablic bezpiecznikowych, przewodów, opraw, pozostałego wyposażenia instalacyjnego).
2. Montaż nowej instalacji elektrycznej.
IV. Remont instalacji sanitarnych:
1. Demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania.
2. Montaż wewnętrznej instalacji wodnej i ppoż,
3. Montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
Montaż instalacji centralnego ogrzewania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.01.2021 | 10:30


» Location

Saperska 2
Świętoszów 59-726
Województwo: brak
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Saperska 2
Świętoszów 59-726
Województwo: brak
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in