Remont 10 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 10 części.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest standardowy remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w zakresie prac budowlanych, elektrycznych i instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych wg specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na 10 części.


Główny kod CPV: 45.45.30.00-7 – roboty remontowe i renowacyjne
Dodatkowy kod CPV: 45.33.00.00-9 – roboty instalacyjne wod.- kan. i sanitarne
45.31.00.00-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45.33.30.00-0 – roboty instalacyjne gazowe

2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Opis poszczególnych części zamówienia:
Część 1: ul. Palacha 13/20 wg Załącznika nr 10 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 44.659,31 zł;
Część 2: ul. Aleksandry 3/13 wg Załącznika nr 11 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 37.655,51 zł;
Część 3: ul. Grota Roweckiego 41/36 wg Załącznika nr 12 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 49.779,89 zł;
Część 4: os. Miłkowskiego 12/1 wg Załącznika nr 13 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 55.095,66 zł;
Część 5: ul. Miodowa 5/3 wg Załącznika nr 14 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 47.250,90 zł;
Część 6: os. Piastów 17/59 wg Załącznika nr 15 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 33.237,10 zł;
Część 7: ul. Kapelanka 24b/8 wg Załącznika nr 16 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 20.743,07 zł;
Część 8: ul. Kapelanka 24b/9 wg Załącznika nr 17 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 26.939,87 zł;
Część 9: ul. Krowoderskich Zuchów 7/36 wg Załącznika nr 18 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 48.372,78 zł;
Część 10: os. Urocze 11/116 wg Załącznika nr 19 do SIWZ,
Szacunkowa wartość zamówienia netto 27.902,62 zł.

UWAGA!
Ilość pustostanów może ulec zmniejszeniu w związku z możliwością decyzji właściciela (Gminy Miejskiej Kraków) przenoszącej warunek remontu lokalu na przyszłego najemcę.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania zamówienia określają:
– Załącznik Nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
– Załączniki Nr 10-19 do SIWZ - Przedmiary robót/Kosztorysy ofertowe.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.01.2021 | 09:45


» Location

Bolesława Czerwieńskiego 16
Kraków 31-319
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Budynków Komunalnych
Bolesława Czerwieńskiego 16
Kraków 31-319
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in