Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ulic na terenie miasta Chojnice

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowych dla zadania inwestycyjnego „Budowa ulic na terenie miasta Chojnice”, a także pełnienia nadzoru autorskiego w okresie gwarancji/rękojmi oraz realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.01.2021 | 11:30


» Location

ul. Stary Rynek 1
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Urząd Miejski
ul. Stary Rynek 1
Chojnice 89-600
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in