Przebudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto w km 3+766 do 5+215 na dł. 1,449 km

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto w km 3+766 do 5+215 na dł. 1,449 km.
W zakres robót wchodzić będzie:
W zakres robót wchodzić będzie:
- roboty przygotowawcze;
- roboty rozbiórkowe;
- roboty ziemne;
- roboty w zakresie podbudowy;
- roboty nawierzchniowe;
- roboty wykończeniowe;
- wykonanie poboczy;
- odmulenie rowów;
- wykonanie elementów ulic;
- wykonanie zieleni drogowej;
- wykonanie oznakowania i ustawienie elementów BRD;
Szczegóły prac określa dokumentacja techniczna, w tym Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.02.2021 | 10:00


» Location

ul. Polna 113
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
ul. Polna 113
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in