Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Nad Torami 1 w Gliwicach – wykonanie ocieplenia stropów strychu i piwnicy, wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania, wykonanie łazienek w mieszkaniach, wykonanie instalacji elektrycznej, wod.-kan. i sanitarnej oraz remont klatki schodowej.

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac wymienionych w tytule zamówienia zgodnie z załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacją techniczną oraz istotnymi postanowieniami umownymi, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP.
Zakres robót:
I etap:- instalacja gazowa,- instalacja centralnego ogrzewania,- instalacja wod.-kan., c.w.u.,- uporządkowanie przewodów kominowych,- wykonanie łazienek- instalacja elektryczna w mieszkaniach
II etap:- ocieplenie stropów strychu i piwnicy,- remont klatki schodowej ,- pozostałe prace remontowo-modernizacyjne

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.01.2021 | 09:00


» Location

ul. Warszawska
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Warszawska
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in