Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z podziałem na trzy części:
Część 1: dostawa zestawu do weryfikacji wartości rozkładu temperatury w gruncie (ERT tomografia elektrooporowa),
Część 2: dostawa zestawu do weryfikacji wartości rozkładu temperatury w gruncie (sensory temperatury),
Część 3: dostawa ręcznego zestawu wiertnicznego do gruntów niejednorodnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ, odpowiednio do części postępowania.
Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.01.2021 | 11:00


» Location

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Lublin 20-031
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Lublin 20-031
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in